Home

SCAG - en kort beskrivning..

Scandinavian CW Activity Group (SCAG) är organisation av sändaramatörer med ett gemensamt intresse för amatörradiokommunikation på telegrafi.


SCAG skall stödja och uppmuntra amatörradiotelegrafi och SCAG skall verka för ett gott uppförande och god trafikkultur på amatörradiobanden


SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och förbättra färdigheten av telegrafering hos radioamatörer


SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap för att få goda internationella relationer


--- o ---

En telegrafist nöjer sig inte med vad som helst - här nedan ser vi Rune SM5COP vid bordet laddat med diverse godsaker!

--- o ---


Klarar du att avkoda ett telegrafimeddelande som det lät på telegrafstationen när det sändes via tråd - långt innan radion var uppfunnen


Här kan du via en länk till klapprande morse lyssna på hur det lät och ge dig på ett försök att tyda meddelandet.


--- o ---

Vilken succe det blev med årets Straight Key Day på midsommardagen!


Styrelsen för SCAG riktar ett stot tack till alla som deltog.


Många hade vaknat tidigt, oljat in handpump och handled och hörsammat att det var handpumpsdags. Detta är ingen tävling utan man kör telegrafi i lugn och behaglig takt. Här är det stilpoäng som gäller, snygg handstil alltså.Vinnare i midsommardagens SKD blev SM7FBJ, Bjarne med snittpoäng 4,97!


Tvåa blev SM6NZA, Stefan med snittpoäng 4,83 och på tredje plats kom SM2CEW, Peter med snittpoäng 4,79.


Grattis och snyggt jobbat! Naturligtvis ett stort tack och grattis till alla som var med och slet denna dag med bra CW överlag. Tävlingsmomentet är ju att köra den vackraste telegrafin, inte att sända snabbast eller att ha flest kontakter.


Hela resultatlistan för SKD på midsommardagen 2021 (pdf)


I år kunde deltarna dessutom delta i lotteriet av Begali Spark telegrafinycklar.


Scandinavian CW Activity Group – SCAG lottade ut 2 st handpumpar från Begali till de som som inkom med godkända loggar. Alltid kul med priser, det lockar till aktivitet.

Efter lottning så stod det klart att SM7FDO, Lasse och SM5OCK, Håkan var de lyckliga vinnarna av var sin nyckel.


Lottningen genomfördes och övervakades av SM0AIG, SM6LZQ och SM5OCK.


Kommentarer och bilder från deltagarna i SKD midsommardagen 2021!


SCAGs SKD-administratörer har sammanställt ett fylligt dokument med bilder och kommentarer från deltagarna, du hittar dokumentet här (pdf)
Nästa SKD?


När? Nästa SKD går av stapeln på Nyårsdagen den 1 januari 2022. Då också med nya regler och delvis nya tider. Allt kommer att presenteras på denna plats i god tid innan det är dags igen för SKD. 


Hur? Endast CW / telegrafi med handpump (nyckel).


Betyg: I din logg, ska du bedöma motstationernas handstil enligt en skala 1,0-5,0, ju högre betyg, ju vackrare - enligt din mening. Slutbetyget beräknas så här (av loggrättaren): Minst fem betyg krävs för att komma med i listan. QSO. Sammanlagda QSO-betygsumman delas sedan med antalet erhållna betyg. Maxbetyget är alltså 5,0.


Loggar: Loggutdragen skall innehålla tre detaljer: •Egen anropssignal •Körd motstation •Betyg på denna motstations telegrafistil. Läsbara loggkopior duger bra.


Loggarna skall vara insända senast en vecka efter trafikdagen. Bifoga gärna kommentarer och foton. Berätta om dina upplevelser under SKD.


Sänd loggarna med e-post, till skd@scag.se


SKD-managern kan då enkelt kvittera loggen!


73 de styrelsen i SCAG

SAQ Grimeton aktiv på Alexandersondagen


Den 4 juli aktiverades åter den gamla Alexanderson alternatorn för ett sända ett telegrafimeddelandet med anledning av firandet av den årliga Alexandersondagen.


Meddelandet som sändes kl 09.00 UTC på 17.2 kHz kan du lyssna på här 


Inspelningen gjordes uppe i Norrbotten. Som sig bör så sändes meddelandet med handpump, precis som det var på den tid då SAQ utgjorde en viktig länk för utväxling av information till olika delar av världen.


SCAG tackar särskilt Alexander - Grimeton veteranradios vänner för underhållningen!
SCAG styrelse år 2021


(klicka på bilderna eller namn för mer info via extern länk)


Ordförande - SMØAIG Ingemar Myhrberg, Århusgatan 98, 164 45 KISTA

(tel: +46 707514851, email: sm0aig at gmail.com)
Vice ordförande - SM6LZQ Thorbjörn Hultman, Bräckevägen 528, 471 98

FAGERFJÄLL (tel:+46 70-7413820, email: sm6lzq at ssa.se)
Sekreterare - SM5OCK Håkan Karlsson, Faktorigatan 1, Lgh 1302, 632 17 ESKILSTUNA  (Tel: +4670 6309466, email: sm5ock at ssa.se)


Kassaförvaltare - SM5CCE Kjell Edvardsson, Ekla 7, SE-610 60  TYSTBERGA

(tel: +46734 28 00 20  email: smcce at telia.com)Styrelseledamot - SM0CUH Ola Noren, Fresta Kyrkväg 12, 194 54 UPPLANDS VÄSBY (tel: +468 59084765, email: sm0cuh at ssa.se)
Valberedning:


SM0TAE Robert Malmqvist (sammankallande)
(tel: +4670 555 38 49 email: robert.malmqvist at telia.com)

Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO

(tel: +4670 343 99 69 email: sm0fdo at gmail.com)


Mats Gunnarsson, SM7BUA
(tel: +4670 638 44 32 email: sm7bua at gmail.com)
Revisorer :  SM5KRI Krister and SM5ACQ Donald.Bli medlem i SCAGHur blir jag medlem i SCAG?


Skicka ett e-mail till kassaförvaltaren Kjell SM5CCE där du skriver ditt call, namn och adress och talar om att du vill bli medlem och betala årsavgiften enligt ett av alternativen nedanÅrsavgiften är SEK 100


Betalas in på postgiro 83 61 33-9


European countries: IBAN: SE36 9500 0099 6042 0836 1339 BIC: NDEASESS


Glöm inte att skriva din anropssignal!

CW key gallery


- professional or just homebrew and innovative - you choose

CW är en livsstil för många - här kan du ta del av vår samling av artiklar, notiser och länkar i ämnetDet finns mycket skrivet om telegrafi. Kjell Nerlich, SM6CTQ, som har 35 års erfarenhet av att lära ut telegrafi, har skrivit följande artiklar:


Telegrafins historia

Att lära sig telegrafi
SM6CTQ Kjell

Nyheter från EUCW - European CW Association


Från vår kontaktperson i EUCW Krister SM5KRI kommer följande information:


Hello ECMs and friends,

Please publish this event in your club media.


It will be on air from June 1, 2021 to Dec 31, 2021.


Note that this event has synergies with Snakes And Ladders.
All QSO of this AGCW-DL activity do also qualify for Snakes and Ladders.


Uppdatering den 28 juni:

Hello ECMs and friends,

A new round of the AGCW-DL BUG AND COOTIE activity will start this THURSDAY.
Please take out you bugs and side swipers and join in, and if you don't have
one, enjoy the sound of these keys and give the participants a qso anyway.
We meet on the preferred frequencies of Snakes+Ladders, all B+C contacts
count for S+L, too.


See the rules below

AGCW-DL Bug and Cootie Activity  (red anm. cootie=kniv)

Goal
is to promote the use of semi-automatic bugs and side swipers (cooties) in a
relaxing manner, far away from contests and pile-ups. Furthermore, this
should contribute to the responsible use of the upper part of the CW
segments according to the IARU Region 1 band plan.

Participants
All radio amateurs being able to use a mechanical bug or a side swiper.

QSO Format
Normal QSOs with a duration of 5 Minutes at least.
Applicants must use a mechanical Bug or a side swiper over the entire qso.
The qso partner may be anyone, including stations using other keyers. CQ
loops are allowed, directed CQ loops are not encouraged.

Times
Always, logs are submitted at the end of a month.
Outstanding participants are honored after each semester.

Frequencies
The upper ten kHz of the CW section of 10m to 80m including WARC bands (60m
excluded since theres is no dedicated CW sub band there).
Traditional bug and cootie sked frequencies should be avoided in order not
to disturb well-established returning events. For this activity we recommend
a calling frequency of 5 kHz below the top end of each band. e.g. 7035 kHz
or 14065 kHz. CQ calls on this mid-frequency should be done using mechanical
bugs or cooties.

Scoring
Divide your QSO in blocks of 5 minutes. Each completed block is worth one
point. This means that a QSO lasting less than five minutes does not qualify
at all. A QSO of half an hour is worth
6 points because it contains 6 entire five minute blocks.

Logs
Monthly logs must reach the manager before the 8th of the subsequent month.

Declaration
The submission of a log implies the following statement: The applicant used
a side swiper or a mechanical bug during the entire duration of all logged
QSOs.

Manager
Lothar Grahle, DL1DXL, August-Bebel-Str. 15, 01468 Moritzburg. Email:
bugcootie@agcw.de The standings of the game are published monthly on
agcw.de, on the AGCW mailing, list, and on air via the QTC on 80m on Mondays
at 1800 UT.