About Us

Welcome to SCAG

Scandinavian CW Activity Group

ABOUT US

Hej Telegrafivänner


Kallelse tillScandinavian CW Activity Group SCAG’s årsmöte.


När: Torsdagen den 17 april 2024 kl. 1900.


Var: Digitalt via ZOOM


Länk:

https://zoom.us/j/94863460642?pwd=RGRScE5FcWRHcTJPc3lDMFdtSk4yQT09


Mötes-ID: 948 6346 0642
Lösenkod: 887597


Reminder kommer att skickas ut några dagar innan mötet.


Dagordning:


 1. Upprättande av närvarolista och kontroll av rösträtt.

 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt justeringsman, som jämte ordföranden justerar protokollet.

 3. Godkännande av dagordningen och frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.

 4. Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse.

 5. Revisors granskningsberättelse.

 6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

 7. Val av styrelse enligt turordningslista.

 8. Val av revisor och revisorssuppleant.

 9. Val av valberedning.

 10. Behandlingav styrelsens förslag. Nya stadgar.

 11. Behandling av inkomna motioner.

 12. Fastställandeav årsavgift för nästkommande år.

 13. Avslutning


Väl mött önskar styrelsen i SCAG


                                      ------------- 0 -------------


Valberedningens förslag inför SCAG styrelseval 2024


Styrelseledamot: Peter Sundberg/SM2CEW. Omval på 2 år.

Sekreterare: Rune Wande/SM5COP. Omval på 2 år.

Vice ordförande: Thorbjörn Hultman/SM6LZQ. Omval på 2 år.


Revisor: Krister Eriksson/SM5KRI. Omval på 1år.

Revisorssuppleant: Donald Olofsson/SM5ACQ. Omval på 1 år.


Styrelsen består också av följande personer som är valda till årsmötet 2025:


Ordförande: Håkan Karlsson/SM5OCK

Kassör: Kåre Lekebjer/SM5GRD


Valberedningen består av:
Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande)

Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO

Mats Gunnarsson/SM7BUA


Valberedningens förslag är enhälligt.


För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE                                     ---------- 0 ------------


Glöm inte SCAG klubbafton den 18 april!


En aktivitet den tredje torsdagen i varje månad mellan klockan 20.00-21.30 svensk tid på 80m. Frekvens mellan 3530 - 3545 kHz.


Syftet med aktiviteten är att SCAG medlemmar kan träffas på bandet för att knyta nya eller återknyta gamla kontakter, i trivsamt tempo och givetvisutan krav på QSO av en viss längd. Vi pratas vid och utbyter förutom vanlig info även våra SCAG medlemsnummer.


Med fördel kan medlemslistan på hemsidan http://scag.se/ skrivas ut och användas för att efter hand markera vilka klubbmedlemmar man haft kontakt med. Ingen tävling, bara ett sätt att inspirera till nya kontakter.


Kommande klubbkvällar på bandet enligt följande:


18 april, 16 maj, 20 juni, 18 juli, 15 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december


                                                     ------ 0 ------                             Viktig info till medlemmar


Vår kassör Kåre SM5GRD påminner om att ni anger er epost-adress vid inbetalning av medlemsavgift. Ni som redan betalt och kanske kommer ihåg att ni inte angav epost-adress kan med fördel skicka ett mail till Kåre så för han in det i medlemslistan. Då missar ni heller inga informationsutskick från styrelsen.                                                  ---------- 0 -----------


 I samband med firandet av SCAG 50-års jubileum 2024 så har specialsignalen SC50AG att aktiverats på banden under februari månad. SCAG bildades år 1974.

 

Det blev sammanlagt drygt 1800 QSO med stationer i 62 olika länder. Alla kortvågsband förutom 60m aktiverades. QSL via byrån och LotW kommer att skickas ut.  Kort sagt, en mycket fin marknadsföring av vår stolta förening som verkar för bevarandet av telegrafi på banden!                                  --------- 0 --------


                            SC50AG Special callsign!


We were using the special call SC50AG to celebrate the 50 year anniversary for the Scandinavian CW Activity Group - SCAG.


Active only in February 2024. All stations worked will receive a QSL-card via bureau and a confirmation via LotW.


SCAG was started in 1974 with a mission to promote and preserve the use of telegraphy - CW - on our ham bands. This mission still remains as the main focus of the club. Maybe more so in these days when you don't have to master telegraphy to become a radio amateur.


However, over the decades we still see a steady interest in preserving the use of telegraphy on our ham bands and in recent years also an increasing interest to learn the morse code.


SCAG is the proud sponsor of Swedish club activities related to learning morse code or other activities related to our mission to promote and preserve the use of telegraphy on our ham bands.


SCAG arranges Straight Key Day twice a year, on New Years Day in January and on Midsummers Day at the end of June.                                                  ------ 0 -----Resultaten från Nyårsdagens Straight Key Day är nu klara!


Vann gjorde Eddi DJ6UX, tätt följd av Stefan SM6NZA och Bosse SM4SEF.


Vinnare i utlottningen av en Begali Spark handpump blev Lars SM5TA.


Följ länken och läs mer om SKD här!


                               ---------- 0 ----------

Glöm inte SCAG’s klubbfrekvenser på 3537 KHz och 7037 KHz.Varmt välkomna till de olika aktiviteterna önskar styrelsen i SCAG. 


SCAG är nu medlem av det världsomspännande International CW Council - ICWC


SCAG är nu en del av den internationella sammanslutningen ICWC som arbetar för att bevara och utveckla av telegrafi.


Så här skriver ICWC på sin hemsida:


"Our Mission:

The International CW Council (ICWC) comprised of representatives from CW clubs world-wide, promotes and aids in the retention and growth of International Morse Code as a mode of communication between amateur radio operators."


Läs mer om ICWC genom att klicka på länken i vänsterspalten.


SMHSC Webbsida

Färska bullar kan avlyssnas och laddas ner

Conscteur adpscing eiusmo incdun labore magna aliquenim veniam exrcation ullamco laboris consequa voluptae velitesse nulla pariatur.

OUR APPROACH


Eiusemor incdunt labore dolore magna aliquenim veniam nostru exrcation.


Ullamco laboris consequat an reprhner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur. Excpteur the cupidta an proiden sunt in culpaderun mollitw laborum perscais voluptae accuantium dolremque laudantium.


  C
onsce magna aliqua.


Veniam quis nostrus.

Borisns con repehner.

Veles cillueu excpars.

Snculpa in mollianime.

Perscatis omn natus.

Reprhner natuss voluptae velitw escillum dolore fugnulla pariatur excepteur the cupidata an proiden sunt in culpaderun mollit laborum perscais natuss voluptaem accusantium dolremue laudantium aperiam eaqueuae inventore the cupidata an proiden sunt in culpaderun mollit laborum perscais natuss vertais architeco vitawdicte explicao ipsam voluptatem voluptas aspernatur

fugise consequntur magni ratione voluptatem.

THE PROCESS

STEP 1


Conseuas in volupae velitwescillum en fugitnulla wroiden culaerun.

STEP 3


Conseuas in volupae velitwescillum en fugitnulla wroiden culaerun.

STEP 2


Conseuas in volupae velitwescillum en fugitnulla wroiden culaerun.

STEP 4


Conseuas in volupae velitwescillum en fugitnulla wroiden culaerun.

OUR TEAM


Eiusemor incdunt labore dolore magna aliquenim veniam nostru exrcation.


Ullamco laboris consequ reprhner the velitw escillum dolore fugiat nullamagna pariatur exceteur the proiden wariatur reprhners.

OUR SKILLS

Nullagma

90%

Nullagma

80%

Nullagma

95%

REBECCA JENKINS

CEO


Ullamco in reprhner the velitw escillum dolore pariatur exceteur the wariatur reprhners.

JASON COLLINS

MANAGER


Ullamco in reprhner the velitw escillum dolore pariatur exceteur the wariatur reprhners.

JASON COLLINS

SUPPORT


Ullamco in reprhner the velitw escillum dolore pariatur exceteur the wariatur reprhners.