Protokoll från styrelsemöten

Nedan kan du läsa protokoll från SCAGs styrelsemöten

2023-11-08

2023-06-28

2023-04-26

2023-01-18

2022-11-09

2022-02-16

 

2021-01-21

2021-06-03

2021-06-15