Home

Welcome to SCAG

Scandinavian CW Activity Group

Välkommen att köra Straigh Key Day på midsommardagen!


SKD Vinn en Begalinyckel!


Du kör väl handpump mellan varven för att hålla i träningen?


Detta är ingen contest utan ett tillfälle att verkligen ta ut svängarna och köra telegrafi - QSO i behaglig takt med handpump/nyckel.


Tävlingsmomentet är att köra den vackraste telegrafin!


Vi kör som vanligt två pass samt bara på 40 och 80 meter. Detta för att ge lite vila mitt på dagen då condxen sviktar samt att det blir lättare att fokusera.


NÄR? 24 Juni 2023, Midsommardagen.


Första passet: kl. 06.00 – 11.00 UTC.


Andra passet: kl. 15.00 – 20.00 UTC.


VAR? På kortvågsbanden; 3530 – 3560, 7020 – 7040 (kHz).HUR? Endast CW / telegrafi med handpump(straight key).


BETYG: I din logg, ska du bedöma motstationens handstil enligt en skala 1,0 – 5,0. Ju högre betyg, desto vackrare – enligt din mening. Minst fem betyg krävs för att komma med i listan. Sammanlagda QSO-betygsumman delas sedan med antalet erhållna betyg. Maxbetyget är alltså 5,0.


PRISER: Förutom ära och berömmelse så lottar vi även ut två stycken Begali telegrafnycklar bland deltagarna som skickat in korrekt logg och har minst fem godkända QSO. Tips, kör några extra QSO för att vara säker.


LOGGAR: Loggutdragen skall innehålla tre detaljer:


•  Egen anropssignal


•  Körd motstation


•  Betyg på motstationens telegrafi stil


Läsbara loggkopior duger bra. Loggarna skall vara insända senast en vecka
efter trafi kdagen för att godkännas. Bifoga gärna kommentarer och foton. Berätta om dina upplevelser under SKD.


Sänd loggarna med e-post, till skd@scag.se SKD-managern kan då enkelt kvittera loggen!


Väl mött på midsommardagen - 73 de styrelsen i SCAG

Årsmötet i EskilstunaSCAG årsmöte har nu avhållits i samband med Radiomässan i Eskilstuna.


Det fullständiga årsmötesprotokollet att läsa här.


Val till styrelsen enligt följande:


Styrelsen valdes enl. valberedningens förslag:


Ordförande: SM5OCK Håkan Karlsson 2 år nyval


Sekreterare: SM5COP Rune Wande 1 år fyllnadsval


Kassör SM5GRD Kåre Lekebjer 2 år nyval


Styrelsen består också av följande poster, som är valda till 2024 (1 år kvar):


Vice ordförande: SM6LZQ Thorbjörn Hultman


Styrelseledamot: SM2CEW Peter SundbergVal av Revisor: SM5KRI Krister Eriksson 1 år omval

Revisorssuppleant: SM5ACQ Donald Olofsson 1 år omval


Val av valberedning:

SM0TAE Robert Malmqvist, sammankallande

SM0FDO Lars-Erik Jacobsson

SM7BUA Mats Gunnarsson73 de styrelsen i SCAG
Resultat från Straight Key Day – SKD på Nyårsdagen 2023


Vinnare i utlottning av en Begali Camelback handpump i SKD nyår 2023 blev SM6TPJ, Mats i Götene, grattis!!


Sammanställning av kommentarer SKD Nyårsdagen 2023


Styrelsen för SCAG riktar ett stort tack till alla som deltog i denna aktivitet på Nyårsdagen!

- - - - - O - - - -

Resultat från  Straight Key Day – SKD på Midsommardagen 2022


Vinnare av årets SKD på Midsommardagen blev SM2CEW Peter Stort Grattis!


Silverplatsen togs av SM6LZQ Thorbjörn och bronsplatsen togs av SM7BUA Mats.
Väldigt snygg telegrafi och det är kul att SKD håller i sig.


Nedan ser du sammanställningen av resultatet samt lite intressant statistik. En gissning är att det fina vädret under Midsommardagen till viss del påverkade aktiviteten. Trots det, vilket är värt att notera, så rapporterades 132 st CW-QSOn med handpump vilket sammantaget ger flera timmars njutning av vacker telegrafi på banden.


Vi håller med andra ord en fin tradition till minne av Samuel Morse levande även i dessa tider.


Även denna gång lottade Scandinavian CW Activity Group – SCAG - ut 2 st Begali Postal key handpumpar till de som inkom med godkända loggar.


Alltid kul med priser, det lockar alltid till aktivitet.
Lottningen genomfördes av SM5OCK och SM6LZQ.


Lyckliga vinnare av nycklar blev, SM5OTH Per och SM7BUA Mats.


Stort Grattis även till dem och ett stort tack till alla deltagare!


Här hittar du summering och kommentarer kring SKD på Midsommardagen 2022


73 de styrelsen för SCAG som också riktar ett stort tack till alla som deltog i denna aktivitet på Midsommardagen!

------

----    0   -----

Resultat för Straight Key Day som gick av stapeln på Nyårsdagen 2022.  


Det var tufft i tätstriden på årets första SKD!


SM7RME Torbjörn vann med 1 hundradels poäng över SM2CEW Peter.

På bronsplats så kom SM6NZA Stefan. Bra kämpat och grattis till pallplatserna.


Se fullständig resultatlista nedan.


Väldigt snygg telegrafi och det märks att SKD håller i sig och att alla försöker i alla fall någon gång per år ta fram handpumpen.


Flera har fått träningsvärk i armen så det gäller att hålla igång hela året. Man kan ju ta som vana att alltid köra handpump i lägre takter så man inte tappar ”flåset”, hi.

I år lottade Scandinavian CW Activity Group – SCAG ut inte mindre än 3 st Camelback handpumpar från Begali till de som som inkom med godkända loggar. Alltid kul med priser, det lockar alltid till aktivitet. Lottningen hölls som vanligt i Covid-stil via JITSI. Närvarande var SM0AIG, SM5OCK, SM6LZQ och SM0CUH.


Lyckliga vinnare av Begali nycklar blev, SA0BBO Bengt, SM6CUK Lars-Göran och SA6NIA Oscar.


Stort Grattis!  


Styrelsen för SCAG riktar ett stort tack till alla som deltog i denna aktivitet på Nyårsdagen!

SMHSC Webbsida

Färska bullar kan avlyssnas och laddas ner

Klicka på bilden för stor bild av den fina Begali-nyckeln

SCAG Aktivitetslotteri SOCWA 2022 


Tänk vilken succe det blev med årets SOCWA. Massor med QSO’n och medel QSO’et var 19 minuter.


Vinnare i utlottning av en Begali Spark handpump i SOCWA 2022 blev SM7ERE, Kurt i Jönköping.


 Ett stort Grattis från Scandinavian CW Activity Group, SCAG.  73 de SCAG genom SM5OCK, Håkan  

SCAG - en kort beskrivning..

Scandinavian CW Activity Group (SCAG) är organisation av sändaramatörer med ett gemensamt intresse för amatörradiokommunikation på telegrafi.


SCAG skall stödja och uppmuntra amatörradiotelegrafi och SCAG skall verka för ett gott uppförande och god trafikkultur på amatörradiobanden


SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och förbättra färdigheten av telegrafering hos radioamatörer


SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap för att få goda internationella relationer


--- o ---

En telegrafist nöjer sig inte med vad som helst - här nedan ser vi Rune SM5COP vid bordet laddat med diverse godsaker!

--- o ---


Klarar du att avkoda ett telegrafimeddelande som det lät på telegrafstationen när det sändes via tråd - långt innan radion var uppfunnen


Här kan du via en länk till klapprande morse lyssna på hur det lät och ge dig på ett försök att tyda meddelandet.


--- o ---

Succé för Straight Key Day på midsommardagen 2021!


Styrelsen för SCAG riktar ett stot tack till alla som deltog.


Många hade vaknat tidigt, oljat in handpump och handled och hörsammat att det var handpumpsdags. Detta är ingen tävling utan man kör telegrafi i lugn och behaglig takt. Här är det stilpoäng som gäller, snygg handstil alltså.Vinnare i midsommardagens SKD blev SM7FBJ, Bjarne med snittpoäng 4,97!


Tvåa blev SM6NZA, Stefan med snittpoäng 4,83 och på tredje plats kom SM2CEW, Peter med snittpoäng 4,79.


Grattis och snyggt jobbat! Naturligtvis ett stort tack och grattis till alla som var med och slet denna dag med bra CW överlag. Tävlingsmomentet är ju att köra den vackraste telegrafin, inte att sända snabbast eller att ha flest kontakter.


Hela resultatlistan för SKD på midsommardagen 2021 (pdf)


I år kunde deltarna dessutom delta i lotteriet av Begali Spark telegrafinycklar.


Scandinavian CW Activity Group – SCAG lottade ut 2 st handpumpar från Begali till de som som inkom med godkända loggar. Alltid kul med priser, det lockar till aktivitet.

Efter lottning så stod det klart att SM7FDO, Lasse och SM5OCK, Håkan var de lyckliga vinnarna av var sin nyckel.


Lottningen genomfördes och övervakades av SM0AIG, SM6LZQ och SM5OCK.


Kommentarer och bilder från deltagarna i SKD midsommardagen 2021!


SCAGs SKD-administratörer har sammanställt ett fylligt dokument med bilder och kommentarer från deltagarna, du hittar dokumentet här (pdf)

SAQ Grimeton aktiv på Alexandersondagen


Den 4 juli 2021 aktiverades åter den gamla Alexanderson alternatorn för ett sända ett telegrafimeddelandet med anledning av firandet av den årliga Alexandersondagen.


Meddelandet som sändes kl 09.00 UTC på 17.2 kHz kan du lyssna på här 


Inspelningen gjordes uppe i Norrbotten. Som sig bör så sändes meddelandet med handpump, precis som det var på den tid då SAQ utgjorde en viktig länk för utväxling av information till olika delar av världen.


SCAG tackar särskilt Alexander - Grimeton veteranradios vänner för underhållningen!
SCAG styrelse år 2023


(klicka på bilderna eller namn för mer info via extern länk)


Ordförande - SM5OCK Håkan Karlsson, Faktorigatan 1, Lgh 1302, 632 17 ESKILSTUNA (Tel: +4670 6309466, email: sm5ock at ssa.se)Vice ordförande - SM6LZQ Thorbjörn Hultman, Bräckevägen 528, 471 98

FAGERFJÄLL (tel:+46 70-7413820, email: sm6lzq at ssa.se)
Sekreterare - SM5COP Rune Wande


Kassaförvaltare - SM5GRD Kåre Lekebjer


Styrelseledamot - SM2CEW Peter Sundberg, Börjelsvägen 140, SE-975 98 LULEÅ (tel: +4670 132 02 53 email:sm2cew@telia.com
Valberedning:


SM0TAE Robert Malmqvist (sammankallande)
(tel: +4670 555 38 49 email: robert.malmqvist at telia.com)

Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO

(tel: +4670 343 99 69 email: sm0fdo at gmail.com)


Mats Gunnarsson, SM7BUA
(tel: +4670 638 44 32 email: sm7bua at gmail.com)
Revisorer :  SM5KRI Krister and SM5ACQ Donald.SCAG årsmöte den 15 april 2023


I samband med Radiomässan Eskilstuna hölls även SCAG’s årsmöte.


Länk till årsmötesprotokolletStyrelsen påminner om  medlemsavgift för 2022, Kr 100:- till PG 83 61 33-9

Från utlandet: IBAN: SE36 9500 0099 6042 0836 1339

BIC: NDEASESS    (glöm inte att ange anropssignal)


Bli medlem i SCAGHur blir jag medlem i SCAG?


Skicka ett e-mail till kassaförvaltaren Kjell SM5CCE där du skriver ditt call, namn och adress och talar om att du vill bli medlem och betala årsavgiften enligt ett av alternativen nedanÅrsavgiften är SEK 100


Betalas in på postgiro 83 61 33-9


European countries: IBAN: SE36 9500 0099 6042 0836 1339 BIC: NDEASESS


Glöm inte att skriva din anropssignal!

CW key gallery


- professional or just homebrew and innovative - you choose

CW är en livsstil för många - här kan du ta del av vår samling av artiklar, notiser och länkar i ämnetDet finns mycket skrivet om telegrafi. Kjell Nerlich, SM6CTQ, som har 35 års erfarenhet av att lära ut telegrafi, har skrivit följande artiklar:


Telegrafins historia

Att lära sig telegrafi
SM6CTQ Kjell

Nyheter från EUCW - European CW Association


Från vår kontaktperson i EUCW Krister SM5KRI kommer följande information:Dear EuCW ECM's,

Please forward this message to your members/TNX 73 Lacy HA3NU/HACWG


You are welcome to participate in this "just one hour" CW event on Friday evening:

HA3NS SPRINT MEMORIAL CW CONTEST 2023


- In memoriam of a great CW enthusiast, one of the founder of HACWG -


Date and time of the contest in this year: 02. June 2023. (Friday)

1st period 7MHz 19.00-19.29 UTC
2nd period 3.5MHz 19.30-19.59 UTC

Band: 7010-7040 KHz and 3510-3560 KHz
Mode: CW only
Categories: Single op HP and single op LP
Exchange: 599 + membership number for HACWG members, 599 + NM to all other participants
Call for contest: CQ NS
Multiplier: no multipliers
Score: Each valid contact counts 1 point. The final score is the total number of valid contacts.

QSY (Sprint) Rule: If a station makes a QSO after a CQ or QRZ he/she have to QSY at least
1KHz from that frequency to continue the competition.

Awards: downloadable electronic awards will be available

Log: Log upload in Cabrillo format to: https://log.mrasz.hu/

Suggested software: DXlog and N1MM with ha3ns.udp
If you are not able to create Cabrillo you can use the "manual online log upload" of log.mrasz or send it via E-mail to ha3kna@tolna.net

Log deadline: not later than 7 days after the contest.


73 Lacy HA3NUEuCW Bulletin No 2022/04 (October 7th, 2022)

    

    

1) EuCW has as previously been informed of a new Chairman.  RM2D (SM6LRR)

    

Mats is representing U-QRQ-C as Chairman for the next three years. If you

    

would like to contact Mats, please send him an email to: sm6lrr@gmail.com

    

We would needless to say, also like to thank IZ2FME, Miki, for his good

    

efforts as Chairman during the past period.

    

  

    

2) ICWC (International CW Council) was founded with EUCW as one of the

    

initial founders. Today ICWC consists of 32 member associations with

    

a total of 95000 CW operators around the world. The council actively

    

supports many activities that promote active usage of CW. Just to mention

    

a few:

    

    

Creation of a webpage with all associations included (with logos) and

    

the online calender https://internationalcwcouncil.org/cw-events-calendar/

    

    

Support the effort to make CW part of the UNESCO Cultural Heritage program

    


TOP9 Activity with focus on making minimum five minutes QSOs in the top 9

    

kHz of each CW band to show overall activity and protect the CW-sections

    

form digital encroachment

    

    

MST (Medium Speed Contest) was established at three separate times weekly

    

on Mondays and Tuesdays to give more opportunities to operators in the

    

20-25 WPM speed range and to populate the CW bands on those days.

    

 

      

    

3) AGCW reminds about the following activities in Q4 (and for 2022 as

    

a whole):

        

https://www.agcw.de/contest/sta/ 90 minutes Bug-Contest on Oct 19.

    

https://www.agcw.de/contest/freundschafts-aktivitaet/ Permanent activity

    

for ragchewers. All QSOs must be longer than ten minutes.


https://www.agcw.de/contest/tzap/ For stations interested in the AGCW

    

Bulletin on 80m


https://www.agcw.de/contest/bug-und-cootie/ Permanent activity for Bug

    

and Cootie operators.

    

URLs are in German but all activities are open to all. If translation

    

is needed, please contact Mats SM6LRR, who will ask relevant documents

    

in English from AGCW.

    

 

    

4) OK QRP Club, http://okqrp.fud.cz/ organize every year in February a

    

short QRP contest on 80 meters with 5W and 1W categories. The contest

    

is open to all amateurs. A DXCC ladder up to 5W is published on the

    

homepage. Yearly participation with a booth during the international

    

Ham Radio meeting in Holice. Also close cooperation with HAMIK (Little

    

Ham) that focuses on children and young operators. HAMIK Corner contains

    

various articles such as small CW transmitters & receivers, CW keys and

    

paddles, methods for learning CW (suitable for younger as well as older

    

perople). The book HAMIK MAX can be ordered at info@hwkitchen.cz

    

 

6) EuCW history.  You can find the EuCW history at:

    

https://www.eucw.org/eucwh.html.

 

    

7) The associated club LICW (Long Island CW Club) is based in the

    

USA. They teach Morse Code and related Ham Radio topics through Zoom

    

with 75 classes weekly. The membership count now exceeds 3100 members

    

in 50 states and 47 countries (many of our members are also members of

    

the club. They would like to expand the activities to Europe and also

    

give classes at suitable times for our time zones. More information can

    

be found on the website: longislandcwclub.org

    

 

8) EuCW Bulletins.  Everyone can download the EuCW bulletins at:

    

https://www.eucw.org/qtc.html.

    

    

9) The new sunspot cycle looks promising. With increased SFI and

    

sunspot numbers, even 10 and 12 meter bands have lately started to

    

become alive. The first real openings to North America as well as

    

the Pacific have become possible. Last time was probably in 2014

    

when we could consider stable transatlantic propagation on 12/10

    

meters. Please make use of these openings and remember to also

    

spread the activity to the upper 9 kHz of the CW bands. That means

    

24.906-24.915 kHz on 12 meters and 28.061-28.070 on ten meters. Do not

    

forget to log those QSOs and submit them for our own program Snakes

    

and Ladders (rules:  https://eucw.org/sl3.html ) and to TOP9 (rules:

    

https://internationalcwcouncil.org/top9-activity/ )

    

 

Best regards and 73!

 

RM2D (SM6LRR) Mats

EuCW Chairman

   

 Ämne: [EuCW] Personal Introduction

 

Dear CW friends,

I am reaching out to you, with a short introduction of myself. As you personally might be aware of, I will take over the position as EuCW Chairman for the next three years, representing UQRQC.


It is first of all a true honor to be selected by UQRQC as their representative to lead EuCW for this upcoming period of three years. Thank you for the trust and nomination! I will put my best efforts in strengthening EuCW and the close interaction with all Membership Clubs and our International Associated Clubs.


In order for you to get to know me a bit better, here is a short personal summary:

I was born in Sweden 56 years ago (1966), and grew up near Gothenburg (Göteborg). My first contact with shortwave radio was through my grandfathers old Schaub-Lorenz AM receiver. While doing my first BC DX-ing,


I also heard signs of CW and immediately told myself: This language I need to learn in order to decode all the secret messages that must be hidden on the bands.


In 1979, as a 13-year-old high school student, I was introduced to Ham Radio for the first time. At the school we had a club station (SK6JQ) and this was during a time when 10 meters was in a super shape due to approaching sun spot maximum. What actually interested me mostly at that time was to develop my English language skills by talking to US stations on 10 meters SSB.


However, the requirement to be able to do so from an own station, was of course at that time to also learn CW. I did so during the winter 1979/80, and in September 1980 I was the lucky guy to receive the callsign SM6LRR.


Ten years of intense activity followed, and I still remember the day when I became a member of my first CW club HSC. This was in 1983. SSB interest was more and more replaced with the love for CW, and even during the long QRT-period 1990-2005, I kept the CW knowledge alive. Once you learn to ride a bike, the ability
never disappears.

In 2006 I was selected for a position as Centre Manager for a large IKEA Shopping Centre and moved to Russia. I then realized it would be interesting to also be active as a Swedish Ham in Russia, but the rules for foreign hams in Russia at that time were very unclear, and it took me nearly three years until I finally was awarded with a temporary Russian call R3/SM6LRR (May 2009). In 2012, I got my permanent RM2D callsign.


Ever since, I have been very active on the bands with a keen focus on mainly different CW activities. I appreciate all kinds of Ham Radio directions and some of them are: CW (QRQ and QRS to support newcomers), DX-ing, Contesting, RDA-hunting (and activation).


Approximately 80-85% of my time on the air is CW, with some occasional SSB in between. I have tried digital modes some five years ago, but never got hooked. Although I am not fanatically
trying to be member of all CW clubs there is,


I am still a member of a few (in alphabetical order): CWOps, FOC, HSC, RCWC, SCAG, SKCC, U-QRQ-C. Sometimes I bring my radio along on holidays and business trips, and occasionally I have participated in some DX-expeditions. Calls that I have activated during such occasions include: 5B/SM6LRR, 4S7LRG, XV2LRR, XV2D, 4U70UN, RM2D/0, XV9D, TI9A, 8Q7MS, JT4RR.
 
My home station RM2D is located west of Moscow (100 kms from the Red Square) and consists of a few different radios:  TS-590S/Elecraft K2/Elecraft KX-3, Lab599 TX-500. My antennas are: SP7IDX Hexbeam at 18 meters, vertical for 40 meter, Inv Vees for 80, 30 (and 160 meters to come).


I work CW using Bencher and Bamatech paddles with WinKeyer as well as straight key (Swedish key from 1979). Lately I am trying to also master a vertical bug but take very small and slow steps so far. The Iambic pattern has deeply penetrated into my brains and have issues to switch to sending beautiful bug characters so far.

Last but not least, I am a dedicated believer in Ham Spirit, and Ham Radio as a bridge between people belonging to ANY nation, ANY culture, ANY religion or ANY sexual orientation. We indeed have huge geopolitical challenges, not the least in the country where I chose to live (and plan to live for many years).


Emotions are strong, opinions not less. But my motto is that Ham Radio is, and shall remain an APOLITICAL hobby. Therefore, I am stubbornly resisting any attempts to make me state opinions or take sides in ANY conflicts of the world.


I was raised by my Elmers in 1979-1980 to NEVER talk politics on the bands, or when wearing my Ham Radio Call on a cap or on a t-shirt.


I have friends in many, many countries, and I intend to continue this way to lead EuCW through a challenging time. This, just to straighten any questions marks, and to understand my Ham Spirit view, leadership style and commitment to Amateur Radio as such.

Now to another important topic:  


EuCW is an organization that is supposed to interact as umbrella for lots of independent CW organizations. We are not on top of CW clubs. We are instead (or should be) the glue between clubs, that ensures that CW is always  remaining as the backbone of Amateur Radio in Europe (and elsewhere).


But for EuCW to be efficient and strong defender of CW, I also need YOUR personal help to support me. Every quarter, I am responsible for issuing a newsletter. The quality of that Newsletter partly depends on the input I get from you, as ECM for your CW Club (or Liaison officer for our international Associate Clubs).


My schedule for the newsletters will be the following:

Publication of newsletters not later than seven days from the beginning of each Quarter:

- Latest Jan 7th

- Latest April 7th

- Latest July 7th

- Latest October 7th

This means that I will ask you as ECMs and Liaison Officers to provide your important points beforehand. Let us make things easy. Deadlines for next quarter should be delivered not later than March 25th, June 25th, September 25th and December 20th (Christmas should be peaceful without additional disturbing tasks).


In a few weeks, I will send another letter with small, desired expectations from you guys. We need to ensure that we get better to streamline the quality of information from all member clubs, so we can give a professional picture of EuCW and its members on the homepage. Today, there is a bit of undesired quality and content variations, being my first impression.


Together, I am sure we will be able to make this gradually change in a positive way. Any time you have some questions, always feel free to contact me by email:  sm6lrr@gmail.com or via any of the messaging systems


WhatsApp/Signal/Viber/Telegram/Botim on my number +79150258381

Looking very much forward to working together in EuCW to strengthen European CW in particular as well as International CW!

73 de Mats    RM2D   (SM6LRR)

AGCW-DL Friendship Activity 2023
===========================

Dates: 1st January to 31st December (permanent activity)

Goal: Encouragement of friendship among telegraphers. This activity is about
friendly conversation free from the flurry and noise of contests, and for
the most part only on frequencies which are protected from contests by the
IARU band plan.

Participants: All licensed radio amateurs are invited to take part in this
activity.

Power Categories: up to 10W, up to 100W, over 100W.

Frequencies: The upper 5kHz on all CW bands

Mode: CW/A1A only, no decoders. The slower operator determines the speed.

Exchange: No specific exchange is required. This activity is the opposite of
a contest. Not competitive thinking and 599TU type QSOs but friendship
cultivating rag-chews are called for, the longer, the better.

QSO Duration: Each QSO lasts at least 10 minutes. Consecutive 10-minute-QSOs
with the same station may follow without a break.

Bonus contacts: Participating in the AGCW Net on Mondays (3563 kHz, 1800
UTC, check-in about 30 minutes earlier) including ZAP traffic counts the
same as one QSO. ZAP means that stations in the net confirm the receipt of
the bulletin on air.

Awards: The participant with the highest number of QSOs in a power category
will receive a voucher.

Logs: Date (once per day is enough), UTC time (start and end times are
required), call sign of station worked, frequency (rounded to kHz). 
Logs may be submitted at any time. If a log arrives before the 8th of the
current month, it will enter into the intermediate result list of the
previous month. ADIF logs are accepted, provided all required details are
given.

Manager: fsa@agcw.de
Monthly results will be transmitted in the AGCW Net mentioned above, on
agcw.de, and on the AGCW mailing list.
AGCW-DL Bug and Cootie Activity 2023
===============================

Goal
----
To promote the use of semi-automatic bugs and side swipers (cooties) in a
relaxing manner, far away from contests and pile-ups. A secondary goal is to
foster a culture of respect for the IARU band plan.

Entrants
--------
All radio amateurs being able to use a mechanical Bug or a side swiper.

QSO Format
----------
Free format, i.e. normal contacts with a duration of 5 Minutes at least.
Entrants must use a mechanical bug or a side swiper over the entire qso. The
qso partner may use any method to generate CW.

Times/Dates
-----------
No time limits. Get on air whenever you wish.
1st round: January through June.
2nd round: July through December.

Frequencies
-----------
All ten kHz segments at the high frequency end of the CW bands from 10m to
80m including WARC bands but excluding 60m (The IARU band plan for 60m does
not allocate particular frequencies to CW, and it discourages rag-chewing).
Please avoid traditional bug and cootie skeds and frequencies in order not
to disturb well-established returning events. 
Likewise, refrain from using "directed" calls such as "CQ BUG" because
inclusion is always better than exclusion. We recommend a calling frequency
of 5 kHz below the top end of each CW band. e.g. 7035 kHz or 14065 kHz. CQ
calls on these frequencies should be done using mechanical bugs or cooties
in order to preserve the "swing" or cootie sound. Apart from these calling
frequencies electronic CQ loops are encouraged. This should avoid operator
fatigue before a QSO has even begun.

Scoring
-------
Divide your QSO in blocks of 5 minutes. Each completed block is worth one
point. 
A QSO of half an hour is worth 6 points because it contains 6 entire five
minute blocks. A QSO of 4 minutes scores zero points.
Outstanding operators will receive an award after each round.

Logs
----
Send the log of the previous month before the 8th of the current month.

Implicit declaration
--------------------
The submission of a log implies the statement that the entrant used a side
swiper or a mechanical bug for all listed contacts.

Manager
-------
Lothar Grahle, DL1DXL, August-Bebel-Str. 15, 01468 Moritzburg. Email:
bugcootie@agcw.de 

AGCW will publish the monthly standings on agcw.de and on the air (3563 kHz)
on Mondays at 1800 UT.