Home

SCAG - en kort beskrivning..

Scandinavian CW Activity Group (SCAG) är organisation av sändaramatörer med ett gemensamt intresse för amatörradiokommunikation på telegrafi.


SCAG skall stödja och uppmuntra amatörradiotelegrafi och SCAG skall verka för ett gott uppförande och god trafikkultur på amatörradiobanden


SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och förbättra färdigheten av telegrafering hos radioamatörer


SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap för att få goda internationella relationer

Välkommen att köra Straight Key Day - SKD!


Nu dags igen för SKD. Detta är ingen contest utan ett tillfälle att verkligen ta ut svängarna och köra telegrafi-QSO i behaglig takt med handnyckel/handpump.


Tävlingsmomentet är att köra den vackraste telegrafin! I år kan du dessutom vinna en fin Begali Spark telegrafinyckel.


När? 26 juni 2021 kl. 0800 - 2200 UTC, Midsommardagen.


Var? På kortvågsbanden; 3540-3580, 7020-7040, 10105-10125 och 14050-14070 (KHz).


Ropa gärna på samlingsfrekvenserna 3555, 7035, 10125 samt 14055 KHz. Deltagarna uppmanas till trafik på 7, 10 och 14 MHz för att ge våra icke-skandinaviska deltagare större möjligheter till QSO med oss i Skandinavien.


Hur? Endast CW / telegrafi med handpump (nyckel).


Betyg: I din logg, ska du bedöma motstationernas handstil enligt en skala 1,0-5,0, ju högre betyg, ju vackrare - enligt din mening. Slutbetyget beräknas så här (av loggrättaren): Minst fem betyg krävs för att komma med i listan. QSO. Sammanlagda QSO-betygsumman delas sedan med antalet erhållna betyg. Maxbetyget är alltså 5,0.En Begali Spark handpump kommer att lottas ut bland deltagarna, se bilden nedan. 1 lott per deltagare. Minst 5 godkända QSO skall genomföras och logg måste sändas in i tid.


Tips, kör några extra QSO för att vara säker!


Loggar: Loggutdragen skall innehålla tre detaljer: •Egen anropssignal •Körd motstation •Betyg på denna motstations telegrafistil. Läsbara loggkopior duger bra.


Loggarna skall vara insända senast en vecka efter trafikdagen. Bifoga gärna kommentarer och foton. Berätta om dina upplevelser under SKD.


Sänd loggarna med e-post, till skd@scag.se


SKD-managern kan då enkelt kvittera loggen!


73 de styrelsen i SCAG

SCAG styrelse år 2021


(klicka på bilderna eller namn för mer info via extern länk)


Ordförande - SMØAIG Ingemar Myhrberg, Århusgatan 98, 164 45 KISTA

(tel: +46 707514851, email: sm0aig at gmail.com)
Vice ordförande - SM6LZQ Thorbjörn Hultman, Bräckevägen 528, 471 98

FAGERFJÄLL (tel:+46 70-7413820, email: sm6lzq at ssa.se)
Sekreterare - SM5OCK Håkan Karlsson, Faktorigatan 1, Lgh 1302, 632 17 ESKILSTUNA  (Tel: +4670 6309466, email: sm5ock at ssa.se)


Kassaförvaltare - SM5CCE Kjell Edvardsson, Ekla 7, SE-610 60  TYSTBERGA

(tel: +46734 28 00 20  email: smcce at telia.com)Styrelseledamot - SM0CUH Ola Noren, Fresta Kyrkväg 12, 194 54 UPPLANDS VÄSBY (tel: +468 59084765, email: sm0cuh at ssa.se)
Valberedning:


SM0TAE Robert Malmqvist (sammankallande)
(tel: +4670 555 38 49 email: robert.malmqvist at telia.com)

Lars-Erik Jacobsson, SM0FDO

(tel: +4670 343 99 69 email: sm0fdo at gmail.com)


Mats Gunnarsson, SM7BUA
(tel: +4670 638 44 32 email: sm7bua at gmail.com)
Revisorer :  SM5KRI Krister and SM5ACQ Donald.Bli medlem i SCAGHur blir jag medlem i SCAG?


Skicka ett e-mail till kassaförvaltaren Kjell SM5CCE där du skriver ditt call, namn och adress och talar om att du vill bli medlem och betala årsavgiften enligt ett av alternativen nedanÅrsavgiften är SEK 100


Betalas in på postgiro 83 61 33-9


European countries: IBAN: SE36 9500 0099 6042 0836 1339 BIC: NDEASESS


Glöm inte att skriva din anropssignal!

CW key gallery


- professional or just homebrew and innovative - you choose

CW är en livsstil för många - här kan du ta del av vår samling av artiklar, notiser och länkar i ämnetDet finns mycket skrivet om telegrafi. Kjell Nerlich, SM6CTQ, som har 35 års erfarenhet av att lära ut telegrafi, har skrivit följande artiklar:


Telegrafins historia

Att lära sig telegrafi
SM6CTQ Kjell