Att lära sig telegrafi

I början av 2004 bestämmer PTS, att Svenska Radioamatörer ej längre behöver telegrafikunskap för att erhålla Cept 1 licens (Klass 1). Trots detta fortsätter många radioklubbar och FRO-avdelningar med telegrafiundervisning. FRO Stockholm sänder även ut telegrafilektioner på kortvåg, 3563 KHz. Många enskilda har förstått, att morse är en viktig kunskap för att erhålla radioförbindelser på längre avstånd.

Här lite historik och lite mer information om Morse!
Den Amerikanske uppfinnaren Samuel Morse konstruerade 1830 ett morsealfabet som skulle användas för överföring av information. Morsealfabetet är kombinationer av korta och långa teckendelar. En kort teckendel utgör en tidsenhet och en lång teckendel tre tidsenheter . Morsetecknet för A består av en kort och en lång teckendel. (didah).
För att särskilja teckendelarna inom ett morsetecken, görs uppehåll under en tidsenhet mellan varje teckendel, d.v.s. under lika lång tid som en kort teckendel pågår. För att särskilja ord görs uppehåll under sju tidsenheter.
Morsetecknen bildar ljudbilder (rytmer). Man uppfattar således ett morsetecken som en ljudbild, inte som kombinationer av långa och korta teckendelar.

Nästan alla kan lära sig telegrafi!
Självfallet är antalet övningstimmar mycket varierande. Själv har jag mer än 35 års erfarenhet att lära ut telegrafi till värnpliktiga i grundutbildning. Jag har genom åren kommit fram till följande statistik.
Grupp 1, med synnerligen goda anlag      C:a 5%
Grupp 2, med mycket goda anlag        C:a 10%
Grupp 3, med goda anlag                   C:a 15%
Grupp 4, med tillfredställande anlag     C:a 60%
Grupp 5, med icke tillfredställande anlag     C:a 10%

Ju äldre man blir, desto svårare får man att lära sig morse, eftersom bl.a. hörselorganens funktion redan före 30 års ålder börjat försämras.

Under grundutbildning bör man träna minst tre gånger per vecka - helst varje dag. Vid varje övningstillfälle är det lämpligt att genomföra två lektioner. Mellan lektionerna bör man göra ett uppehåll på 10-15 minuter. Att vid något tillfälle genomföra mer än två övningar är inte tillrådligt. Om man under en och samma dag skall genomföra mer än två övningar, bör man göra ett uppehåll på minst två timmar.

För kontroll av att kunskaperna har fastnat, bör man välja att köra ett avsnitt som kontrollprov på senast inlärda tecken. För att få fortsätta till nästa lektion måste man klara kontrollprovet med högst tre fel.

Inlärningen består av två moment:
- Identifiering
- Registrering

Morsetecken är ljudbilder. Det är viktigt att registreringen görs entydigt. Med entydigt menar jag att man inte får laborera med olika nedskrifter. Nedskriften skall ske efter det att ljudbilden har identifierats.

Det finns olika program för inlärning av morse. Själv rekommenderar jag programmet Morsecat. Det är ett gratisprogram (free ware) som du kan hämta på Internet.

På samma Internetsida finns länkar till andra program. För er, som redan kan morse, finns ett träningsprogram: ”Pileup” (JE3MAS Pileup-Träning). Programmet är lämpligt för er som vill uppöva hörmottagning i pileup (många signaler). Det råder realistiska förhållanden. Många anropar samtidigt. Det finns störningar och statiskt noise, som kan justeras efter svårighetsgrad.

Lycka till med morseträningen!
önskar Kjell Nerlich SM6CTQ, SL-9122, SCAG 051