Styrelse SMHSC

Ordförande 

Ingemar 
SMØAIG

sm0aig@gmail.com

 

Bulletin opr 

Webbredaktör

 

Peter

SM2CEW
sm2cew@telia.com

Bulletin opr + webmaster

 

 

SMHSC postgiro 30 23 47 - 0

 

 

 

 

 

Award Manager

Vakant