SCAG Sprint Cup 2015
Part I
2015-02-23
-------------
12 LOGS	
17 CALLS IN LOGS
-------------
Results	
SC5AG  21
SC6AG  21
SCOAG  20
SM5DK  20
SE4E  20
SM6DPF 19
SM5ATP 18
SM5ALJ 18
SM5AHD 18
G4OGB  16
DF6RI  12
SA6N  1

Participants
SA0BXV
SM2AVG
SM3EZK
SM0SVQ
G2JL

In this round everyone worked everyone and the occational
contacts gave the extra points. Some aurora was annoying
but didn't disturb us too much.
PLEASE help us making more PR for our SCAG Sprint. Tell
your friends and colleagues that they are wanted here!

Swedish:
I denna omgång körde alla alla, nästan. Det var de extra
QSO som hittades som gav extra poäng. Auroran hördes men
störde oss inte nämvärt.
HJÄLP oss att göra reklam för vår SCAG Sprint. Berätta
för era vänner och radiokollegor att de behövs här!