Först med SSA-telegrafiintyg

Den 28 mars var det fyra av eleverna på SKØQO´s telegrafikurs i Jordbro som avlade provet. De första i landet?
Dessa har kämpat mycket med telegrafiträning, mottagning - sändning och även använt radion. Att provet gick med glans kan vi intyga.
SSA-telgrafiintyg är ett dokument som utdelas efter ett godkänt prov, avlagt inför en SSA-provförrättare. Detta papper pryder väggen samt kan komma till nytta när man skall söka tillstånd att köra kortvåg i vissa länder utanför CEPT.
Provet kan avläggas i 25, 40, 60 eller 80-takt. Läs mer på SSA utbildningssida.
Vem blir nästa som provar för intyget?

Bilden: Fr v Conny/SAØABC, Krister/SAØABB, Robban/SMØTAE, Lasse/SMØTUF samt provförrättaren Conny/SM5DCO.
Text o bild SMØFDO Lasse
2006-03-29