The SKD Summer Results 2009

RESULTAT FRÅN MIDSOMMARDAGENS SKD 2009
RESULTS FROM THE SKD ON MIDSUMMER'S DAY
** In their original language **

Results from the Midsummer´s Day SKD 2009
-----------------------------------------
Many congratulations to Bjarne, SM7FBJ! His
fist was outstanding according to the 48 logs
and 548 given marks. A golden key plaquette
will be sent to him.

SM7FBJ Bjarne

The silver key will be sent to Janne, SM5AKU. He was only two hundreds of a point after. On third place we will find TWO beautiful sparkies: Stefan, SM1DVV and Henry, SM6BHQ The top results are all very close. Totally 2231.9 points were given. That will give us the average mark 4.07 per QSO. In the logs there were 99 different calls Good job! ------------------- Vi sänder många grattis till Bjarne, SM7FBJ! Hans handstil var helt enastående enligt de 48 loggar och 548 avgivna betyg som har sänts in. Den Gyllene Nyckel-plaketten kommer sändas till honom. Silvernyckelplaketten kommer sändas till Janne, SM5AKU, som bara var två hundradels poäng efter. På tredje plats hittar vi två vackra gnistar: Stefan SM1DVV och Henry SM6BHQ. Alla resultaten i toppen var mycket nära varandra. Totalt avgavs 2231,9 poäng vilket ger oss medelbetyget 4,07 per QSO. I loggarna återfinns 99 olika signaler. Snyggt jobbat! ------------------- Call log mark rcvd score ------------------------------------- SM7FBJ 1 4,66 12 55,9 SM5AKU 1 4,64 5 23,2 SM1DVV 1 4,54 11 49,9 SM6BHQ 1 4,54 7 31,8 SM0AIG 1 4,51 17 76,7 SM7BVO 1 4,48 13 58,3 SM3BEE 1 4,47 6 26,8 SM7BUA 1 4,45 13 57,9 OH6DC 1 4,39 17 74,7 SM5DXR 1 4,35 18 78,3 SM5CBV 1 4,34 22 95,5 SM0GOO 1 4,34 22 95,4 SM3LF 1 4,29 17 72,9 SM7LZQ/61 4,28 10 42,8 DL4CF 1 4,27 7 29,9 OH7QR 1 4,24 5 21,2 SM5OUU 1 4,20 6 25,2 SM3XUD 1 4,18 11 46 SM5AQI 1 4,17 9 37,5 SM5CJW 1 4,16 8 33,3 SM6CLU 1 4,12 26 107,1 DJ5AA 1 4,12 12 49,4 OH5HQO 1 4,11 11 45,2 SM0AOM 1 4,11 12 49,3 SM7FDO 1 4,09 7 28,6 SM6BUV 1 4,06 9 36,5 SE5E 1 3,98 18 71,6 SM4SEF 1 3,96 7 27,7 SM5RX 1 3,92 9 35,3 SM5TAE 1 3,88 8 31 SM5RN 1 3,84 13 49,9 SM5XAX 1 3,83 8 30,6 DL5CL 1 3,77 12 45,2 SM6AAL 1 3,72 13 48,3 OZ5RM 1 3,71 7 26 OZ8SO 1 3,50 6 21 SM0CVI 1 3,40 7 23,8 DL2VC 1 3,06 7 21,4 SM5NDI 1 2,96 5 14,8 SM0NFA 1 2,75 8 22 Ingen logg - no log SF7YT 0 (4,25) 11 46,7 SM0DZB 0 (3,59) 18 64,7 SM7DAO 0 (3,17) 6 19 För få betyg - too few marks SM4OY 1 - 3 12,2 PA3AFF 1 - 3 12 SM4TU 1 - 2 9,1 LZ1PJ 1 - 1 5 HB9DEO 1 - 1 4 SM5AZS 1 - 1 4 CT4CH 1 - 0 0 DL1AH 1 - 0 0 Övriga deltagare - Participants SM6HDY DJ1PQ SM1CQA DJ2OD HB9RE LA5FH OH5FNI SM/LA7HJ Z35M/p 9A/ON4ON CT1GZB DD0CW DF4BV DG3LAL DJ3GS DJ4BA DK0CEU DK3UZ DL3HCX DL3KGR DL3NAA/p DL4IA DL5BRE DL6FAX EA2AFS EA5AS EW8DJ F3CW G3XWD IK5FYA IS0LMM OE7CSJ OH1CM OK2HPH OK2VOJ OZ3FI PA5V RA3/US1GCK RA6BX RN8AKK SK0AN SM0LQI SM2ALV SM2VKI SM4CPW SM5BMK SM6BZE SQ7MRV