The SCAG  PUMP and PADDLE PAGE


Att sända med handpump

Efter SKD fick jag ett antal frågor om hur man gör för att bibehålla färdigheten att sända med telegrafinyckel. Här nedan följer lite råd och erfarenheter.

Först lite bakgrund.
Vid utbildning av värnpliktiga införde vi på S2, att morsetecknet skall bildas genom svängningar i handleden. Det är inget problem att på detta sätt komma upp i 80-takt. Fördelen är, att man efter många års bortavaro från "sändning med handpump" snabbt kan komma tillbaka.

Det är dock viktigt, att man före sändning utför handledsgymnastik. Efter uppvärmning kan man sända ramsor som t.ex. MUSAUT. Ramsan upprepas flera gånger och sänds utan bokstavsmellanrum.

Genomförande.
Morsetecknet bildas genom svängningar i handleden. Handledsrörelsen skall vara mjuk och distinkt. Då nyckeln trycks ned, skall handleden nå sitt vågräta läge,  kontaktläget. Handleden skall således röra sig från ett övre läge, viloläget, till det vågräta läget, kontaktläget. Pendlingen mellan dessa lägen skall ske rytmiskt och bestämt. Handleden får aldrig pendla nedanför sitt vågräta läge. Då får du ett för långt kontaktläge och hinner inte påbörja det nya tecknet i rätt tid.

Sittställningen är viktig. När du lägger handen på nyckeln, skall överarmen gå rakt ned och underarmen vara som en "förlängning" av nyckelarmen. Är nyckeln fäst på en platta, som är fäst på en vertikal en stång under bordet, då finns det en möjlighet att enkelt justera höjden.

Kjell Nerlich, SM6CTQ,
2004-03-25

Jag har roat mig med att besöka CW-relaterade hemsidor. Kanske något intressant för Dig?
http;//www.quadrat.ru/qsl/english/keys.htm
http://www.eham.net/reviews/products/16
http://www.ifrance.com/radio33
http://www.raag.org/gtc

73 Kjell/SM6CTQ


Back to the first page

2004-06-18 /oy