SCAG presents CW History


Det finns mycket skrivet om telegrafi. Kjell Nerlich, SM6CTQ, som har 35 års erfarenhet av att lära ut telegrafi, har skrivit följande artiklar.

Telegrafins historia
Att lära sig telegrafi

English:
There are many articles written about telegraphy. Kjell Nerlich, SM6CTQ, who has 35 years' experience of teaching telegraphy, has written the following articles (in Swedish).

The history of telegraphy
To learn telegraphy

There are MANY morse code programs!


Back to the intro page

2004-04-26 /oy