Minnen om SCAG

Vid SSA-årsmöte i Jönköping 1974 berättade vännen SM5TK, Frasse om SCAG. Det var inte svårt att övertala mig om medlemskap i en klubb för CW. Jag fick medlemsnummer 074. och deltog under många år i möten och andra aktiviteter. På den tiden var klubben mycket aktiv med förgreningar i OZ, LA och DL-land. Tyvärr har det på senare tid inte blivit så mycket aktivitet för min del.

Emellertid skulle jag vilja framhålla två saker som bidrog till stort intresse för föreningen SCAG på den tiden:

  1. . Radiogram. Efter initiativ från SM5TK påbörjade SM5AA, Lars, SM0HEB, Harry och undertecknad SM0IX, Sven ett antal sammanträden med dåvarande TVT om möjligheten att på amatörfrekvens få sända radiogram. Frågan behandlades och SCAG-medlemmar fick tillstånd till denna trafik. Radiogrammen var från sändareamatör till sändareamatör och innehållet i meddelandena skulle handla om amatörradiofrågor. Speciella radiogramblanketter kunde beställas från SSA.
  2. Samband: Det hade uttryckts önskemål om rapporteringshjälp på radio vid större tävlingar. Här fanns en möjlighet för radioklubbar att marknadsföra hobbyn och eventuellt även få en slant i klubbkassan. Vi SM3BP, Olle och jag presenterade planerna för SSA-styrelse vid ett möte på Bromma Hotell. SSA hade ett mycket svalt intresse för denna typ av samband. TVT gav oss emellertid tillstånd till denna trafik. Det fanns ett förbehåll och det var att vi skulle ansöka om en speciell anropssignal när vi deltog i sambandtrafik vid tävlingar.

Årsta 2004-02-04 SM0IX, Sven

 


Meddelande från SM3CER

Hej Kjell! (CTQ)
Jag glömde nämna att jag ju egentligen stött SCAG i ganska många år utan att vara medlem. Jag har ju publicerat
SCAG DX-News (som SM3BP gav ut) under drygt 4 år på SK3BG webbplats.

I arkivet kan man fortfarande hitta SCAG DX-News fr o m nr 50 - 970610 t o m nr 361 - 011013. Fr o m nr 362 bytte SM3BP namn på sin DX-information till The DX-Support, eftersom SCAG hade somnat in då och den tidigare webbplatsen som jag hade länkat till fanns heller inte längre. Jag publicerar den fortfarande och SM3BP har nu hunnit komma till nr 487.

73 de JanneHjälps vi åt att minnas starten för SCAG så får vi snart en komplett historik. Det är fritt fram för alla att tycka till om de första åren. Skicka ett meddelande till undertecknad så kommer dina minnen med på denna sida.
SM6CTQ, Kjell
2004-03-16