Det europeiska CW-förbundet (EUCW)
hos AGCW-DLs EUCW-kontaktman

Listan över de klubbar som EUCW har vänskapliga förbindelser med.

Denna slags associering är öppen bara för klubbar utanför Europa. Kontakten med EUCW hålls via kontaktmän.


Förmat för listan (som är sortera i alfabetisk ordning):

Klubbens korta namn och land

Klubbens ursprungliga namn, Engelska namnet om det finns och skiljer sig från det ursprungliga namnet (Det översatta namnet om översättaren klarar av det)
Klubbens typ
Kontaktmannens anropssignal, namn, post och mailaddress
andra adresser


W/K:QRP-ARCI (U.S.A.)

QRP Amateur Radio Club International (Internationella QRP-amatörradioklubben)
QRP-klubb


PY:CWAS (Brasilien)

Clube de CW Aguias do Sul
Vanlig telegrafiklubb
c/o: PP5AS, Dr. Ernst Grimm, Cx.P. 27, 88001-970 Florianópolis - SC, E-mail:...grimm (at_symbol) unetsul.com.br...


LU:GACW (Argentina)

Grupo Argentino de CW (Den argentiska telegrafigruppen)
Vanlig telegrafiklubb
c/o: GACW, Casilla de Correo 9, 1875 Wilde, Buenos Aires, Argentina E-mail:...gacw (at_symbol) lan.no-ip.org...


Tillbaka till EUCWs startsida