Europeiska CW-förbundets historia

Senast reviderad 2000-06-14 [Detta kan inte stämma eftersom det är daterat 2007 nedan. Översättarens anmärkning.]

EUCWs ordföranden

  1. SMØIX Sven Milander c/o SCAG 1980
  2. DL7DO Ralf Herzer c/o AGCW 1981
  3. G8PG Gus Taylor c/o G-QRP 1982
  4. PAØDIN Din Hoogma c/o VHSC 1983
  5. SM5TK Kurt Franzén c/o SCAG 1984
  6. DL6MK Edgar Schnell (sk) c/o HSC 1985-1987
  7. G4FAI Tony Smith c/o G-QRP 1988-1990
  8. ON5ME Oscar Verbanck c/o SHSC/EHSC (*) 1991-2006
  9. LZ1PJ Ivan (Johny) Ivanov c/o LZCWC sedan 2007

EUCWs tillväxthistoria (datum då klubbar gick med)

1979
EUCWs grundande klubbar: SCAG (SM/OZ), AGCW (DL), GQRP (G).
till 1981
TOPS (G), SARS (Scarborough ARS)(G), HSC (DL), CWC (HB9), VHSC (1981.11.28)(PAØ).
1982
BQRPC (PA/ON/LX), INORC (I).
1983
HCC (1983.09.01)(EA).
1986
BTC (1986.02.15)(ON), UFT (1986.09.01)(F), SHSC (1986.12.01)(ON).
1988
FISTS (1988.06.01)(G), U-QRQ-C (1988.12.03)(R).
1989
FOC (1989.09.01)(G).
1990
EHSC (ON).
1991
HACWG (HA), U-CW-C (R/UR).
1992
OK-QRP (OK), CTCW (CT).
1993
HTC (HB9).
1994
3A-CW-G (3A), MCWG (Z2), OHTC (OH), EA-QRP-C (EA),
1995
SPCWC (SP).
1997
9A-CWG (9A), I-QRP-C (I).
1998
OE-CW-G (OE).
1999
ITC (I), YL-CW-G (DL), RTC (DL).
2000
GTC (SV).
2001
CFT (ON).
2002
EACW (EA).
2003
CTC (9A).
2004
LZCWC (2004.08.20)(LZ), RU-QRP (2004.12.22)(R).
2005
IS-QRP (2005.09.21)(IS0).

Andra händelser i EUCW

1978
SCAG tog det första initiativet. Stadgarna föreslogs den 1978-06-27 (dessa stadgar är återgivna i SCAG-NL nummer 50 från April 1978). Enligt dessa stadgar är det bara klubbar med åtminstone 100 medlemmar kan bli medlem. Ledarskapet i EUCW skall rotera årligen.
1979
EUCW grundas officiellt.
1986
CWC (HB9) togs bort 1986-02-15. SCAGs ledning föreslår SCAGs utträde ur EUCW (1986-03-01) att tas upp på årsmötet. 1986.05.31: SCAGs årsmöte i Köpenhamn fördröjer beslutet om EUCW-utträde. DL6MK får problem att hitta en ny EUCW-ledare. TOPS, SARS, HCC, INORC kan inte ta över ledarskapet. UFT föreslår ett EUCW-diplom.
1987
DJ2XP tar över EUCW FP-aktiviteten. Datum för FP ändras från Juni till sent i November. 1987-04-25: SCAGs årsmöte i Täby överger planerna på ett utträde ur EUCW.
1988
GQRPs nybörjardiplomet får status som en officiell EUCW-aktivitet. EUCW-nätet (80 m QTC-nät) är igång sedan i september.
1990
TOPS drar tillbaka sitt medlemsskap p.g.a. brist i aktivitet (1990-07-01), möjligheten att gå med igen finns kvar. Broderskapliga länkar till icke-europeiska klubbar skapas: QRP-ARCI (W/K) och GPCW (PY). SCAGs Straight Key Day (Handpumpsdagen) blir en officiell EUCW-aktivitet.
1991
Worked EUCW Award (Kört EUCW-diplomet) skapades (1991-04-27) i åminnelse av Samuel F.B. Morses 200 åriga födelsedag. HCC (Spanien) stod för tryckkostnaden (i Storbrittanien) för diplomen, som designades av G4FAI. Den första som erövrade diplomet var: DK9EA (1991-09-30). Generösa donationer som mottogs från andra klubbar reserverades för framtida speciella projekt. CWAS (PY) blir en till långväga gäst. Den ta över GPCWs (PY) uppgifter.
1992
Medlemsskapsreglerna förändrades för att ge möjlighet för små klubbar. Beslutet togs med brev-votering. 18 klubbar bjöds in att rösta, 13 var för förändringen, en (1) emot, en (1) för med villkor och tre (3) klubbar svarade inte.
1993
SLDXC (Saar-Lorraine DX club) ansökte om medlemsskap men det användes ett veto mot den eftersom den är frågan om en DX-klubb snarare än en CW-klubb. Det etablerades en väldefinierad policy för medlemsskapsansökan, alla icke-CW-klubbar och alla icke-europeiska klubbar kommer att tas bort under ansökningsförfarandet. QRP-klubbar kommer att förbli ett undantag eftersom QRP är nära besläktat med telegrafi. EUCW FP-aktiviteten får en sponsor till i EA3DOS som donerar miniatyrnycklar ("Lilliput") till vinnarna.
1994
Nya stadgar antogs. Bland ändringarna finns: Klubbar med åtminstone 100 medlemmar kommer att ha fullt (dvs. röstberättigat) medlemsskap. Klubbar med fem (5) till 99 medlemmar kommar att ha begränsat (dvs. icke-röstberättigat) medlemsskap. Ordförandens mandatperiod är tre (3) år.
2000
Medlemsskapsansökan från CW-C-UFRC (Belgien) publicerat i EUCW Bulletin 2000/2. Även GACW från Argentina erbjöd samarbete med EUCW. Förslag till en ny konstitution.
2001
CW-C-UFRC (Belgien) ändrade namn till CFT. FISTS skänker en EUCWs QRS-vecka till att bli en ny EUCW-aktivitet. Första QRS-veckan hålls i april 2001. UFT dedikerar en 160m-tävling till EUCW.
2002
Professional Radio Operators CW Club International (Den internationella telegrafiklubben för professionella operatörer) från Rumänien ansökte om medlemsskap men fick veto.
2006
DJ2XP pensionerade sig från sin post som EUCW-diplom- och EUCW FP-aktivitetsansvarig. Dessa arbeten togs över av DK7VW. Oturlingt nog försvann resultaten från 2005 års EUCW FP-aktiviteten under övertagandet.

Not:

Denna lista baseras på mitt arkiv med AGCW-Info och SCAG-NL från 80-talet och mitt EUCW-bulletinarkiv som startade 1991. Flera vänner har hjälpt till att förbättra informationen, se listan nedan. Trots det är listan inkomplett och kan innehålla felaktigheter. Sänd rättelser och ytterligare information till: ... eucw (at) agcw.de ... Tack på förhand.

(*) ON5ME stod för alla omkostnade för ordförandeskapet under hela sin tid som ordförande, dvs. EUCW-medlen för ledningen har bara används för att täcka kostnader åt andra EUCW-funktionärer. Tack Oscar.

Listan med personer som hjälpt till i historiebeskrivningen:
Rättningar och uppdateringar har kommit från: PAØDIN, ON5ME, DK5KE, G4FAI (i kronologisk ordning).